VEEL DRUKTE IN DE HERFST

Er zijn langzamerhand steeds meer initiatieven in Hilversum waarmee Fairtrade Hilversum zich op de een of andere manier verbonden voelt. Telkens gaat het dan om eerlijke handel, maatschappelijk verantwoord ondernemen, zorg voor het milieu, duurzaamheid, versterken van de sociale samenhang of zuinig omgaan met energie. Kijk maar eens naar de volgende opsomming.

In de maand september was er opnieuw een kans voor Duurzame Doeners om mooie plannen in te dienen voor de Hilversum100Challenge. Iedere inwoner met een goed idee voor een groener, gezonder, eerlijker en duurzaam Hilversum werd uitgedaagd om zijn of haar goede ideeën te delen en een plan in te dienen om dat idee ook concreet waar te maken. De meest aansprekende plannen worden beloond, zodat er ook een start gemaakt kan worden met de praktische uitvoering.

Ook was er in september een vervolg op een eerder initiatief en kwamen vertegenwoordigers van verschillende organisaties en in ontwikkeling geïnteresseerde burgers bij elkaar om van gedachten te wisselen over de mogelijkheid om een platform op te richten, waarin allerlei duurzame initiatieven kunnen worden verzameld en gebundeld, zodat ze elkaar kunnen versterken. Fairtrade Hilversum was daar bij aanwezig en heeft meegedacht over de voortzetting en het invullen van een actieplan.

Op zondag 29 september werd als afsluiting van de Vredesweek voor de vierde keer in onze gemeente een vredeswandeling gehouden, waarin dit keer ook nadrukkelijk plaats was voor de Wereldwinkel en het Kernteam Fairtrade Hilversum. Midden in de Kerkstraat, het belangrijkste commerciële centrum, werd stilgestaan bij de relatie tussen eerlijke handel en vrede. In een korte toespraak werd benadrukt, dat het bevorderen van Fairtrade toch zeker één van de voorwaarden is om nationaal en internationaal bij te dragen aan zorg voor en vrede in de wereld.

Van 2 tot en met 12 oktober wordt landelijk, maar dus zeker ook in Hilversum, weer aandacht gevraagd voor De Week Van De Eerlijke kleding (Fair Fashion). Bovendien zal in diezelfde week, op donderdag 10 oktober, de Dag Van De Duurzaamheid zeker niet ongemerkt voorbij gaan. In het Mediagebouw worden dan ook de prijswinnaars van de Hilversum100Challenge bekend gemaakt. Dan nog is het allemaal niet over, want van 26 oktober tot en met 3 november is de focus weer gericht op de najaarseditie van de Fairtradeweek

Onder het motto “Wij vragen en wij bieden aan” komen op 21 november tal van organisaties die actief zijn rond sociaal verantwoord ondernemen, duurzaamheid, sociale samenhang en maatschappelijke betrokkenheid bij elkaar op de maatschappelijke beursvloer in een poging om deals met elkaar te sluiten. In aansluiting daarop starten dan ook nog eens The Impact Days die vallen op 21, 22 en 23 november. Het zal drie dagen achtereen gaan over ‘Be Social. Buy Social‘. De lokale EerlijkWinkelenroute zal tijdens deze drie dagen zeker in het brandpunt van de belangstelling komen te staan.

Fairtrade Hilversum ondersteunt of neemt deel aan veel van de activiteiten of events die in deze opsomming worden genoemd. Soms wat op de achtergrond, maar daar waar het half kan ook actief op de voorgrond.

Share this article:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp