FAIRTRADE EN EERLIJK WINKELEN IN ELKAARS VERLENGDE

Natuurlijk is en blijft het wenselijk dat iedereen zoveel mogelijk fairtrade gecertificeerde producten inkoopt, verkoopt en vooral gebruikt. De landelijke Stichting Fairtrade Gemeenten promoot dat nadrukkelijk, maar lijdt gelukkig niet aan tunnelvisie. In de Nederlandse lijst van criteria waar een gemeente aan moet voldoen om de titel te verdienen en te behouden is daarom ook een plaats ingeruimd voor initiatieven die een andere insteek hebben dan fairtrade, maar die wel degelijk maatschappelijk verantwoord zijn en die bijdragen aan een duurzamer samenleving. Er is dan weliswaar geen sprake van ‘eerlijke handel’ in de strikte betekenis van het woord, maar wel van maatschappelijk verantwoord ondernemen en er is vaak nog maar een kleine extra stap nodig om ook fairtrade als belangrijk principe in die initiatieven op te nemen.

In lokale campagnes worden deze initiatieven niet alleen gestimuleerd maar ook nadrukkelijk genoemd bij het voldoen aan criterium 6: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). In een aantal branches bestaan nu eenmaal geen fairtrade producten. Winkels en bedrijven hebben dan eigen productieketens waarin weer andere specifieke problemen met nadelige gevolgen voor onze wereld voorkomen. Vaak zijn deze ondernemingen herkenbaar aan het feit dat hun producten erkende keurmerken dragen, zoals MSC (vis), FSC (hout) of Fair Wear Foundation (kleding), maar er is ook een sector waarvoor geen keurmerk beschikbaar is terwijl er wel degelijk sprake is van een bijdrage aan een betere wereld: de sector van de tweedehands artikelen, de sector van het hergebruik en de recycling.

Op dit vlak ligt de link van de campagne van Fairtrade Gemeenten met de nationale stichting EerlijkWinkelen, die zich ten doel stelt consumenten de weg te wijzen naar winkels die bijdragen aan het toegroeien naar een betere, een duurzamer, wereld. Het gaat om de promotie van winkels die artikelen verkopen die gemaakt zijn met respect voor mensen, met respect voor natuur en milieu; om winkels met fairtrade gecertificeerde, biologisch verantwoord geproduceerde en/of tweedehands producten. Kort en goed: het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen en daarom nemen deze winkels en bedrijven terecht een plek in op de lijst met criteria voor de titel Fairtrade Gemeente.

Een aardige bijkomstigheid is trouwens, dat onder de tweedehandsartikelen met regelmaat ook ‘pareltjes’ te vinden zijn die wel een officieel erkend keurmerk dragen. Dat is misschien nog een extra argument, dat deze winkels kunnen meetellen in de campagne, al is het dan niet in het kader van eerlijke handel, maar onder de kop MVO. En …. er is maar een klein stapje extra nodig om in de Fairtrade campagne nog hoger gewaardeerd te worden. Gebruik gewoon op de eigen werkvloer fairtrade gecertificeerde koffie en thee.

In Hilversum (een gemeente met een inwoneraantal tussen 80.000 en 100.000) moeten er minimaal 8 bedrijven of winkels gevonden worden om het MVO-criterium goed in te vullen. Dat geldt niet alleen bij het behalen van de titel maar ook bij het veiligstellen en behouden ervan. Gelukkig kunnen we vaststellen, dat dit aantal makkelijk is gevonden. In een voor de detailhandel niet eenvoudige periode is er recent zelfs weer een nieuw bedrijf bijgekomen, dat aan de lijst kan worden toegevoegd. In de Gooise Brink kan vanaf heden prachtige tweedehands kleding worden gekocht bij Appel & Ei. Het bedrijf steunt duurzaamheid en recycling van gebruikte materialen. Kleding krijgt een tweede leven. Er worden zoveel mogelijk producten van gerecycled materiaal gebruikt en verkocht, zodat de plaats op deze site zeker terecht is.

Share this article:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp