TOEKOMST FAIRTRADE HILVERSUM

Een gemeente die de eretitel heeft verdiend, kan niet rustig achterover gaan liggen. Om de titel te behouden moet er steeds opnieuw veldwerk worden verricht en moeten er acties worden gevoerd om de campagne levend te houden. Dat kan niet alleen afhangen van de inzet en het enthousiasme van een klein groepje vrijwilligers. Structurele, af en toe ook intensieve, vrijwillige inzet van een vaste groep mensen voor een periode van jaren is in deze tijd niet langer vanzelfsprekend. Als de gemeente het predicaat wenst te behouden, zal er een breder draagvlak nodig zijn. Verschillende groepen in de lokale gemeenschap zullen zich erbij betrokken moeten voelen en er ook actief iets aan willen bijdragen. De vraag dringt zich dan ook op wat er nodig is om voor langere tijd zorg te dragen voor het behouden van de door de politiek wel gewenste eretitel in een stad van meer dan 90.000 inwoners.

Bedrijven, winkels, maatschappelijke organisaties en natuurlijk ook de  overheid moeten zelf een belangrijk aandeel in de campagne op zich willen nemen om eerlijke handel in Hilversum blijvend te stimuleren. Het zou onderdeel moeten zijn van het duurzaamheidsbeleid van elke gemeente, die zich aangesproken voelt door  de internationale beweging die het streven naar de bekende sustainable development goals propageert.

Een en ander hoeft niet te betekenen, dat dan maar afscheid genomen moet gaan worden van de inzet van vrijwilligers. Zij kunnen een belangrijke rol blijven vervullen. Zij zijn, zoals in vergelijkbare situaties elders in het land blijkt,  regelmatig het gezicht en soms zelfs het geweten van de campagne en vormen vaak het eerste aanspreekpunt voor ieder die zich met de campagne Fairtrade Gemeente wil bezighouden. Zij kunnen de campagne echter niet blijvend dragen.

Daarom zoekt het lokale Kernteam naar een nieuwe vorm. Een vorm die inspeelt op huidige ontwikkelingen rond duurzaamheid en die er bovendien (en gelijktijdig) voor zorgt dat in Hilversum het draagvlak voor eerlijke handel, een van de internationale aspecten van duurzaamheid, verbreed en verstevigd wordt. Daar zijn, zeker in dit stadium, meedenkende mensen voor nodig.  Het lokale Kernteam roept die mensen op om zich te melden en mee te denken over de vorm, waarin de toekomst van Fairtrade Hilversum wordt zeker gesteld.

Share this article:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp