OKTOBER ACTIE AFGESLOTEN OP LAATSTE DAG FAIRTRADE WEEK 2018

Tot woensdag 31 oktober zijn er volle stempelkaarten van de actie WIN EEN EERLIJKE PRIJS bij de Wereldwinkel ingeleverd. Op  donderdag 1 november is door een delegatie van het Kernteam Fairtrade Hilversum de trekking van de prijswinnaars verricht. Alle winnaars zijn vervolgens telefonisch of via de mail benaderd en uitgenodigd om op zaterdag 3 november om 16.00 uur aanwezig te zijn. Acht van de twaalf winnaars konden positief op de uitnodiging reageren en vier van hen waren helaas niet in staat om op dat tijdstip present te zijn. Met hen worden nog nieuwe afspraken gemaakt.

Vanaf 16.00 uur liep de Wereldwinkel  gezellig vol. De goed gevulde prijzentafel met prijzen in natura of in de vorm van een specifieke bon stond klaar om leeg gemaakt te worden. Voor de echte uitreiking en overhandiging van al dat moois, nuttigs en lekkers was wethouder Jan Kastje verschenen. Als houder van de portefeuille waarin ook duurzaamheid en fairtrade zitten was hij met plezier gekomen om de actie feestelijk af te sluiten.

In de korte inleiding door de voorzitter van het Kernteam werd het succes van de actie nog eens onderstreept. De vele tijdig ingeleverde en geldig gestempelde kaarten staan toch al gauw voor enkele honderden Fairtrade gecertificeerde en/of zo duurzaam mogelijk geproduceerde aankopen in de maand oktober. En dat dan natuurlijk alleen al bij de elf winkeliers, die aan de actie hebben meegedaan. Daarna werd het ‘prijzentijd’. De wethouder heeft de gewonnen prijzen stuk voor stuk aan de winnaars uitgereikt en daarbij werd niet alleen de winnaar zelf gefeliciteerd maar werd ook de winkelier die de prijs beschikbaar had gesteld nog even in het zonnetje gezet. 

      

In zijn slotwoord wees de wethouder er nog op, dat hij dit soort acties met warme belangstelling volgt, omdat ze rechtstreeks vanuit de samenleving ontstaan en dat hij ze mede daarom ook van harte ondersteunt. Wim de Weijer merkte nog op, dat deze afsluiting niet moet worden opgevat als een finish, maar als een startschot voor de komende maanden. Streven naar eerlijke handel en groeiende aandacht voor het duurzamer maken van onze samenleving is geen activiteit, die je na een korte actieperiode van een maand als afgerond kunt beschouwen. Daarna werd het hoog tijd voor een Fairtrade hapje en drankje.

Share this article:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp