Footprint Challenge 035

In ons land word je niet zomaar Fairtrade gemeente. Natuurlijk, het gaat zeker om het bevorderen van de koop en het gebruik van fairtrade gecertificeerde artikelen en producten, maar daar zijn we in ons land toch nog niet helemaal tevreden mee. De eisen zijn in vergelijking met de ons omringende landen net iets strenger.  Een Nederlandse Fairtrade gemeente moet ook nagaan of er wel voldoende gewerkt wordt aan duurzaamheid, of er zorg is voor het milieu en of er genoeg bedrijven zijn die je het label ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ kunt toekennen. Als we nu even speciaal kijken naar het onderdeel ‘milieuzorg’ dan moet toch zeker worden opgemerkt, dat er op donderdag 1 februari in de Burgerzaal van het Hilversumse raadhuis een kick-off plaats vindt van een opmerkelijk ‘groen’ initiatief. Onder de paraplu van ‘Hilversum 100’ wordt door Joost Bennekers van ‘123Duurzaam’  de 035-footprint-challenge georganiseerd. Het is een uitdaging aan iedereen die maar mee wil doen om vanaf zaterdag 3 februari in 40 dagen de impact van hun eigen ‘ecologische footprint’ te veranderen (en dan wel het liefst te verkleinen). De invloed die iemands levensstijl heeft op het milieu, is bepalend voor het ‘gewicht’ van zijn persoonlijke ‘voetafdruk’.  In de challenge-periode kan iedereen ontdekken hoe ‘groen en duurzaam’ hij of zij al bezig is en hoe dat misschien nog wel wat beter zou kunnen. Dat kan bijvoorbeeld door nog eens kritisch te kijken naar het eigen energieverbruik of naar de mate waarin rekening gehouden wordt met de mogelijkheden om te recyclen. Ook de wijze waarop iemand kiest voor de dagelijkse voeding en de keuze die gemaakt wordt over de manier waarop men zich bij voorkeur verplaatst hebben effecten op de ‘voetafdruk’.  

Belangstellenden kunnen zich zowel individueel als in groepsverband voor de challenge aanmelden via footprintchallenge.nl/035. Zij maken dan direct een scan, waarmee zij de eigen actuele voetafdruk in kaart brengen en krijgen inzicht in de manieren die er zijn om die afdruk wat ‘groener’ te maken.  Gedurende 40 dagen geven de deelnemers in een online tool aan welke acties zijn ondernomen om de voetafdruk te ‘vergroenen’. Er zit zelfs een wedstrijdelement in, want er zijn wekelijks punten te verdienen. Het ligt voor de hand, dat het doen van inkopen in de Hilversumse Eerlijke Winkels een belangrijke bijdrage kan leveren aan het ‘vergroenen van de eigen voetafdruk’. Dat geldt dus ook voor het doen van aankopen in de winkels die fairtrade gecertificeerde producten verkopen en voor acties die zowel in de thuissituatie als op de werkvloer bijdragen aan het vergroenen en verduurzamen van onze gemeente.  

Share this article:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp