FAIRTRADE GEMEENTE EN WERELDWINKELS EEN GOED HUWELIJK

De landelijke Stichting Fairtrade Gemeente heeft naast de inzet van de lokale campagneteams een deel van het succes zeker ook te danken aan de nauwe relatie die deze teams vaak hebben (of hadden) met in de gemeente actieve Wereldwinkels. In ons land zijn op dit moment nog 250 Wereldwinkels actief. Daarvan werken er 106 als een zelfstandige onderneming en zijn er 144 georganiseerd in een groter verband. De Stichting Wereldwinkels Nederland heeft 83 aangesloten leden en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels heeft 61 leden. Het is daarom niet verkeerd om de schijnwerpers eens even op die Wereldwinkels te richten.

Dit jaar wordt gevierd, dat het 50 jaar geleden is, dat in Breukelen een start werd gemaakt en de eerste Wereldwinkel in ons land werd geopend. Daar wordt in september natuurlijk een feestje gevierd en tal van winkels in andere gemeenten zullen in de komende jaren ook zo’n feestje gaan vieren. In Hilversum staat het al in de agenda voor de maand april in het jaar 2021.

De Stichting Wereldwinkels Nederland spoort alle Wereldwinkels aan om op zaterdag 7 september enige ruchtbaarheid te geven aan dit jubileum van de toch ook wel wat bedreigde sector in het winkellandschap. Ook de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels wil in samenwerking met enkele enthousiaste Wereldwinkeliers dit memorabele feit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er wordt daarom ter ere van het vijftigjarig bestaan van de Wereldwinkels een Feest3Daagse georganiseerd. Het feest vindt plaats in Culemborg, op dinsdag 24 september, woensdag 25 september en donderdag 26 september.

Er is daar gelegenheid om allerlei mensen te ontmoeten, die zich ook inzetten voor Fair Trade. Iedereen is welkom! Je hoeft niet aangesloten te zijn bij de LVWW of bij de Stichting Wereldwinkels Nederland. Ook medewerkers van zelfstandige Wereldwinkels zijn welkom net als de leden van de lokale campagneteams of werkgroepen Fairtrade Gemeente.

Als iemand graag mee wil vieren en tegelijk eens van gedachten wil wisselen met gelijkgestemde veldwerkers of informatie wil verzamelen of delen, moet dat wel van te voren gemeld worden.
Via deze link kun je een keuze maken voor een dag en melden, dat je mee zou willen feesten.

Share this article:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp