FAIRTRADE HILVERSUM


Wat houdt de titel Fairtrade Gemeente in?

Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat in een gemeente winkels, horeca, bedrijven en maatschappelijke organisaties, inwoners en de lokale overheid samenwerken aan een duurzame economie en maatschappij.

Om een Fairtrade Gemeente te worden, dient te worden voldoen aan de onderstaande criteria:

Criterium 1: Er moet een lokaal Kernteam zijn, dat fairtrade stimuleert en promoot (aan dat criterium werd dus met de oprichting van het Kernteam meteen al voldaan)
Criterium 2: De lokale overheid kiest voor fairtrade
Criterium 3: In een voldoende aantal winkels en horecabedrijven worden fairtrade producten verkocht
Criterium 4: Bedrijven en organisaties gebruiken Fairtrade producten op de eigen werkvloer en dragen die keuze ook uit.
Criterium 5: Er is lokale (media)aandacht voor fairtrade
Criterium 6: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt in de gemeente gestimuleerd


Criterium 2: de lokale overheid kiest fairtrade


In juni 2015 heeft de gemeenteraad van Hilversum zo goed als unaniem een veelzeggende motie aangenomen. Daarin wordt uitgesproken, dat de gemeente het predicaat ‘Fairtrade Gemeente’ ook inderdaad wenst te behalen. De titel past naadloos in het beleid dat gevoerd wordt om van Hilversum een bewuste, duurzame en klimaatneutrale gemeente te maken.

Zo’n keuze is niet vrijblijvend. In de landelijke campagne wordt dat als volgt omschreven: “De lokale overheid kiest fairtrade. Het gemeentebestuur spreekt zich uit vóór fairtrade. De gemeente neemt dit op in beleid en koopt fairtrade in.”

Daarna moet er CAMPAGNE gevoerd worden om te kunnen voldoen aan de criteria 3 tot en met 6
Het streven om te voldoen aan de andere criteria werd de werkopdracht voor het Kernteam Fairtrade Hilversum. Zo’n opdracht wordt alleen maar makkelijker als een grote groep inwoners betrokken wordt bij de campagne. Een gemeente krijgt de titel namelijk niet cadeau. Er moet veel werk verzet worden.

 

Criteria waaraan Hilversum moet voldoen om “FAIRTRADE GEMEENTE” ter worden

10 SUPERMARKTEN moeten 2 verschillende fairtrade  gecertificeerde versproducten  verkopen plus 4 verschillende fairtrade gecertificeerde producten in het koffie- en theeschap en nog minimaal 4 verschillende gecertificeerde fairtrade producten in de overige schappen (kruidenierswaren).

4 GIFTSHOPS EN HUISHOUDELIJKE WINKELS  moeten elk 4 verschillende gecertificeerde fairtrade producten verkopen (bijv. sieraden, beelden, tassen, schalen e.d.)

In 1 WERELDWINKEL of 1 FAIRTRADESHOP moet minstens 60% van het assortiment gecertificeerd fairtrade zijn.

In 3 WINKELS uit de sector VRIJE TIJD EN RECREATIE moeten minstens 2 gecertificeerde fairtrade producten worden verkocht of producten die met fairtrade ingrediënten zijn gemaakt ( bijv. ijs of lokale producten gemaakt met fairtrade ingrediënten als cacao)

8 HORECABEDRIJVEN zijn nodig, die met fairtrade ingrediënten werken. Cafés mogen meetellen bij minstens 2 fairtrade gecertificeerde dranken (wijn, bier, koffie thee) en restaurants  mogen meetellen bij minstens 2 fairtrade dranken plus 2 gerechten op de kaart die fairtrade gecertificeerde ingrediënten bevatten.

Uit de OVERIGE BRANCHES zijn 3 bedrijven nodig, die 2 fairtrade gecertificeerde producten (bijv. kleding, speelgoed, juwelen, bloemen) verkopen. Hieronder vallen ook groothandels, zoals bijvoorbeeld Sligro.

Daarnaast zijn 15 BEDRIJVEN of KANTOREN nodig, die kunnen aantonen, dat zij op de werkvloer minimaal fairtrade gecertificeerde koffie en thee gebruiken (en eventueel  nog andere producten in bedrijfskantines of in hun kerstpakketten). Zij moeten dat ook bekendmaken (bijv. op hun website)

Ook moeten er 30 MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES  gevonden worden, die in hun clubhuizen, verenigingen, kantines of in hun kerstpakketten fairtrade koffie en thee (of cacao) gebruiken en bereid zijn dat bekend te maken.

DAARNAAST GELDT OOK NOG DAT VOLDAAN MOET WORDEN AAN EEN KEUZE UIT DE VOLGENDE ONDERWERPEN (één van beide mogelijkheden volstaat):

  • 8 WINKELS verkopen producten die diverse wereldproblemen bestrijden: producten met het MSC- keurmerk (vis), het FSC-keurmerk (hout, papier), de Made By-erkenning (kleding), de Fair Wear Foundation (kleding)
  • 16 BEDRIJVEN OF WINKELS die duurzame initiatieven ondernemen ( en dus doen aan breed maatschappelijk verantwoord ondernemen) en die herkenbaar zijn aan het EKO-keurmerk (biologische producten), het Rainforest Alliance keurmerk (koffie, thee, cacao, fruit, bloemen)  of het Utz Certified keurmerk (Koffie, thee, palmolie en cacao)

Een keuze uit een van deze beide alternatieven mag ook achterwege gelaten worden als er lokaal dan maar wel  zichtbaar en permanent  gewerkt wordt aan initiatieven als:

  • Stimuleren van FINANCIëLE INSTELLINGEN die zich actief inzetten voor ‘FairFinance’ en investeren in microkredieten (NB hier is geen getalscriterium voor)
  • ORGANISEREN VAN DEBATTENSERIES over onderwerpen uit de sfeer van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Jaarlijks uitreiken van een AWARD. (MVO-AWARD, FAIRTRADE Award, Impact Award of iets in die geest.)
  • Stimuleren van initiatieven om klimaatvriendelijk of klimaatneutraal te werken. Stimuleren van groene energie i.p.v. het gebruik van fossiele brandstoffen en de resultaten communiceren. (Bijv.: Hilverzon)